Har OBOS korrekt kontaktinformasjon for deg?
Om kort tid vil vi sende ut viktig informasjon om prosjekt for utskiftning av vinduer og balkong-dører. I tillegg vil vi sende ut informasjon om tv- og internettavtalen borettslaget har med GET, samt forespørsel om hvilken tv-pakke vi skal velge for de nærmeste årene. I den forbindelse ønsker vi å kartlegge om kontaktinformasjonen vi har registrert på deg er korrekt.

Dersom informasjonen er feil eller mangelfull oppfordrer vi deg til å rette opp dette, via Min side på www.obos.no / Klikk på logg inn / Klikk på Mitt medlemskap - Gjør det nå!


Samtidig vil vi minne om følgende:

Forslag til generalforsamling ved Bryn skole 21. mai
Har du forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen?
Meld fra til styret innen mandag 18. mars.
Forslaget må være skriftlig og undertegnet med navn og adresse. Forslaget presenteres slik det er levert, i årets innkalling / årsberetning til generalforsamlingen. Det er en fordel at du også møter opp på general-forsamlingen og presenterer ditt forslag. Forslag kan leveres skriftlig i styrets postkasse i Prost Hallings vei 1 eller per e-post til styret@teisen.no 

Dugnad – velkommen ut!
Sett av mandag 6. og tirsdag 7. mai fra kl. 17.00. Da skal vi sammen bidra til å gjøre det enda triveligere å bo i Teisen Park! Styret vil sørge for servering av pølser og brus ved vaskeriet fra 18.30 tiden. Vaktmester sørger for utstyr til utendørs arbeid. Man velger selv hva man vil bidra meg, for eksempel feiing, luking eller fjerning av avfall som har samlet seg opp i fellesområdene. Styreleder og Gartner Jan Tore går rundt fra oppgang til oppgang for å ta i mot planteønsker og andre innspill.


Rundskrivet leser du her