Årets første rundskriv 
Vi ønsker et nytt år velkommen! 
Nyt vinteren og lysere dager.

Teisen Park borettslag var 70 år i 2019 – vi håper du nyter boken du fikk på døren før jul. Boken kan også kjøpes hos vaktmester og på styrekontoret - velkommen innom!

Det er 70 år siden det første spadetaket ble tatt og 65 år siden borettslaget var ferdigstilt. Borettslag som dette bygges ikke lenger og vi håper dere er like stolte av området vårt som vi er!


OBOS overtar administrering og fakturering av utendørs parkeringsplasser

Styret ønsker å bruke mer tid på annet nødvendig arbeid og OBOS overtar derfor ansvaret for administrering og fakturering av parkeringsplasser fra januar 2020. Parkeringsleie vil fremover faktureres per måned av OBOS. Dette innebærer at man slipper å betale for et helt år i gangen, samt at oppsigelser og eierskifte kan foretas på en bedre måte. Dette er også et resultat av at flere som leier parkeringsplasser ikke betaler ved forfall og at vi må bruke mye tid på å kreve inn penger.

Parkeringsleie vil faktureres månedlig sammen med felleskostnadene fra mars 2020.
Parkeringsleie for januar og februar 2020 faktureres med egen faktura fra OBOS, mange har mottatt denne på sms da de har registrert seg hos OBOS med sitt mobilnummer og godkjent for elektronisk kontakt.

Leiepris per 6. januar 2020:
Vanlig parkering 125 kroner per måned. Ladeplass 150 kroner per måned (+ strøm).

For inngåtte leieavtaler gjelder en (1) måneds oppsigelse fra den 1. i hver måned.

Oppsigelsen kan sendes per post til
OBOS Postboks 89 Tveita, 0671 Oslo,
eller per e-post til postmottak.tveita@obos.no.

For andre henvendelser til styret vedrørende parkering send e-post til parkering@teisen.no


Vi takker for øvrig alle som registrerer seg med e-post og mobilnummer hos OBOS
og godkjenner elektronisk kontakt - slik sparer vi både miljø samt trykke- og portokostnader. Og ikke minst, vi vet at vi når deg med informasjon.

Jobb til deg; Har OBOS korrekt kontaktinformasjon på deg slik at vi kan nå deg via e-post?

Vi får fortsatt mange feilmeldinger når vi sender ut informasjon til den e-post-adressen som er oppgitt i OBOS’ system. Mange eiere har heller ikke lagt inn sin e-postadresse og/eller mobilnummer hos OBOS.

Om kort tid vil vi sende ut viktig informasjon om e-bil og status på GET-installasjonen. Da trenger vi korrekte data.

Sjekk ut. Dersom informasjonen er feil eller mangelfull oppfordrer vi deg til å rette opp dette, via Min side på www.obos.no / Klikk på logg inn / Klikk på Mitt medlemskap. Gjør det nå – tusen takk!


INFORMASJON - PRISØKNING FRA 1.1.2020
1,8% økning i konsumprisindeks fra 1. januar = en økning på kr 3 pr måned for bredbånd fra GET

Fellesutgiftene på Internett vil bli økt fra dagens kr 160 til kr 163 pr måned fra 1. januar 2019. OBOS får ikke rettet opp dette før fra februar måned. Det vil si at du får et påslag på kr 6 i februar (for januar og februar måned). Fra mars og fremover vil det være kun kr 3 pr måned i tillegg.

GET – vi mottar status på kundeundersøkelsen de utfører i løpet av januar

Fiberinstallasjonen er avsluttet og du har 100 Mbps internetthastighet inkludert i grunnpakken.
Ved eventuelle problemer med tv eller internett-signaler kan du henvende deg direkte til GET på www.get.no eller ringe dem på 22 54 54 54.

Opplever du, etter henvendelse til GET, at noe fortsatt ikke er i orden må du gi styret beskjed via e-post til styret@teisen.no. Husk da å legge ved leilighetsnummer, adresse og mobilnummer i til¬legg til en god beskrivelse av opplevd utfordring. Vi følger da opp med vår kontaktperson for deg.


Øking av felleskostnaden fra den 1. juli 2020 med 2%
Vi betjener et stort lån, med avbetaling og renter for nye vinduer og balkongdører samt piper.

Hvorfor øke med 2%?
Alene øker de kommunale avgiftene for borettslaget med hele 10 % til neste år. I tillegg er det en økning på 1,8 % i KPI (konsumprisindeksen). Det gir oss generelt større utgifter på de på varer og tjenester som Teisen Park til enhver tid kjøper inn.


Rusken
Vi er heldige her i Teisen Park, for Rusken kommer hver måned! Da kan man sette ut avfall som ikke får plass i søppelbeholderne. Første onsdag i måneden kommer det en komprimator¬bil og henter avfallet. Du kan sette ut det du vil kaste kvelden før. Husk at de ikke tar med farlig eller elektrisk avfall, det må du kjøre vekk selv. Hvis du setter ut noe de ikke tar med blir det liggende igjen, og det er ikke så hyggelig for naboene. Husk også at dette avfallet ikke blir kildesortert, så om du skal kaste større mengder papp er det bedre for miljøet å dele dette opp og kaste i papirsøpla. Vi har også en Fretex-beholder på området til klær (Prost Hallings vei 8) og kort vei til Fretex i Ole Deviks vei hvis du vil gi noe til gjenbruk.

En til to ganger i året vil borettslaget sette opp egne hentinger av elektrisk avfall. Dette vil det bli opplyst spesielt om hver gang.

Ved tvil, kontakt vaktmester. Da får du vite hvordan du skal forholde deg i ditt tilfelle.

Ikke la avfall som skal kastes bli liggende ute i mange dager før bortkjøring. Det virker bare forsøplende.


Støy fra naboen? Vær snill å ta hensyn
Det hender vi får klager om støy fra naboen. Som regel er det best å ta dette opp på en hyggelig måte med den det gjelder, men det kan jo være greit med en påminnelse for oss alle. Vi minner om at det skal være stille etter 22.00 på hverdager og etter 01.00 natt til søndag. Musikkøvelser og støy fra oppussing skal opphøre innen 20.00. Og husk at når det er stille om kvelden bærer støyen ekstra godt, så kanskje det er lurt å ta unna klesvask og sentrifugering før sengetid


Etablering av ladeplasser
Vi vet at mange venter tålmodig på ladeplasser og må igjen beklage at arbeidet med etablering av ladeplasser tar tid. Vi har vurdert tilbud fra flere aktuelle leverandører og nærmer oss en beslutning for utbygging av anlegget. Per i dag har vi 6 faste leietagere og 44 personer på venteliste. Vi antar at ventelisten vil øke kraftig når arbeidet igangsettes, og vurderer derfor et ambisiøst prosjekt for å sikre ladeplass til alle som ønsker! Det er imidlertid en kostbar affære og vi må skyndte oss langsomt slik at vi er sikre på at vi velger den rette løsningen, både for de som ønsker ladeplass og for de som er med på laget.

Styret vil sende ut en questback undersøkelse om aktuelle anbud for utbygging av el-bilanlegg i løpet av kort tid, slik at du kan dele din mening med oss. Det er viktig at både de med og uten bil meddeler sin mening her.

Offentlige ladeplasser
Oslo kommune Bymiljøetaten har etablert seks offentlige ladeplasser i Regnbueveien. Man kan benytte disse ladeplassene om man har en RFID-brikke som er registrert hos Fortum charge & drive, se www.oslo.kommune.no for mer informasjon om ladebrikke og betaling.


Nye vinduer og balkongdører - prosjektet er godt i gang. Det meldes om få utfordringer
I november og desember ble det byttet vinduer og balkongdører i 45 leiligheter, samt kjeller- og oppgangsvinduer i 2 blokker. I januar er planen å ferdigstille utskifting i 100 – 120 leiligheter, i tillegg til kjellervinduer i 3 - 4 bygg.

• Fremdriftsplanen er veiledende og revideres om den avviker mer enn ca. en uke.

• Oppganger varsles med fremdriftsplan. Alle mottar i tillegg varsel på døren minimum to dager innen utskifting.

• Det er ikke nødvendig å være tilstede ved utskifting. Nøkkel til leiligheten kan avtales over¬levert til Palmgren AS / Front Entreprenør AS.

Prosjektplanen finner du på vår nettside www.teisen.no


Fra midten av februar vil vi starte opp med rigging og om-muring av piper
Arbeidene starter i Regnbueveien 1 fra 3. februar med rigging og muring av en pipe som må rehabiliteres. Denne pipen blir referansepipen for resten av anlegget og skal godkjennes av oss.

Følgende oppgaver skal utføres:

Rigging vil si montering av stillaser rundt store deler av husene og stillaser inn på tak som arbeidsplattform og sikring for muring av piper. Det vil bli gjort tiltak for å sikre mot nedfall ved rivning av piper. Foran balkonger benyttes det fortrinnsvis lift. Rundt husene vil det bli satt opp avfallskontainere og det vil bli gjerder som avgrenser mot byggeplass. Det vil i korte perioder bli fyringsforbud. Dette varsles på inngangsdører.

Videre skal det utføres maling av alle vinduer som ikke blir byttet. Det vil si vinduer utskiftet i 2008 eller senere. I tillegg skal det utføres arbeid med skraping og istandsetting av topparkene (trekantarkene) og innglassing av denne toppark for å unngå at vær og vind ødelegger treverket.

Andre eventuelle arbeider med fasaden som reparasjon av murpuss og bytte av teglstein tas samtidig. Egen prosjektplan vil bli lagt ut på vår nettside.


Hundehold
Borettslaget aksepterer hundehold, såfremt man følger våre husordensregler som er vedtatt av general¬forsamlingen.
Dette inne¬bærer at man skal innhente signatur fra naboene om at de samtykker til hundehold og levere søknad til styret.

Vi får heldigvis lite klager om hundehold i borettslag, men det forekommer. Da handler det gjerne om at hunder går uten bånd eller at det ligger avføring igjen etter hundene. Husk at du ødelegger for alle andre hunde¬¬eiere når du bryter bånd¬tvang og ikke plukker opp etter deg. Vi takker dere som bidrar til et hyggelig hundemiljø!


Velferdsutvalg – vil du være med å gjøre det hyggelig for våre andelseiere?

Styret ønsker å få i gang et velferdsutvalg som sammen med styret kan ta ansvar for å arrangere hyggelige tilstelninger for andelseierne i borettslaget. Alt fra juletrefest, sosiale samlinger, til felles turer i nær-området. Alt som kan skape fine møteplasser og treffsteder for alle som bor her, store som små. Har DU lyst til å bidra? Kontakt oss på e-post til styret@teisen.no


Securitas avtale
Trygghet for deg

Styret forhandlet frem en ny avtale med Securitas i 2018 som inne¬bærer at vi har fått redusert våre kostnader til vakthold og at de gjennomfører en grundigere kontroll av området hver gang de er her. De skal nå kjøre sakte på området og patruljere til fots.

Kontakt gjerne Securitas direkte om du ser mistenksom atferd, opplever mye støy fra utleielokalet eller fra egen oppgang.

Tlf. 22 97 10 70


 

Vi har to serviceinnstilte vaktmestre på området!
Geir Morten og Kjell er på plass og bistår dere og styret ved behov. Det er ikke alle ting vi ser og vi setter alltid pris på innspill fra beboere.

Er det noe som ikke er i orden i oppgangen, ønsker du å endre navnet ditt på ringe¬klokken din, eller ser du ting som bør rettes på? Vennligst send en e-post til vaktmester@teisen.no så ser gutta på det så snarlig som mulig.

Ny maskinpark snart på plass
I midten av desember trillet første nye Wille arbeidsmaskin inn på Teisen. Vaktmestrene har ventet tålmodig i noen år og endelig kunne vi investere i to nye arbeidsmaskiner. Gode arbeidsverktøy er til stor glede og nytte for oss og dem. 


Forslag til generalforsamling 2020
Leveringsfrist 20. mars
Har du forslag som du vil ha behandlet på generalforsamlingen så lar det seg enkelt gjøre.

Kun noen enkle krav: forslag må være skriftlige og undertegnes med navn og adresse.

Styret må ha ditt forslag i hende innen FREDAG 20. MARS 2020, for at dette skal komme med i årets innkalling / årsberetning til generalforsamlingen.

Forslag kan leveres skriftlig i styrets postkasse i Prost Hallings vei 1 eller sendes pr e-post til styret@teisen.no


Valgkomiteen 2020
Valgkomiteen er i gang med forarbeidet til generalforsamling våren 2020 og har bedt oss sende ut informasjon om at de nå tar imot forslag til nye styrekandidater.

To styremedlemmer er på valg, samt at leder er på valg hvert år.

Om du har kandidater du vil fremme, eller ønsker å stille selv - ta kontakt med valg-komiteen.

Det gjøres oppmerksom på at valgkomiteen er helt uavhengig av styret og det er deres innstilling til kandidater som blir presentert som nytt styre på generalforsamlingen. Styret har ingen styringsrett når det gjelder valgkomiteens arbeid.

Ta kontakt med valgkomiteen 2020 som er:
Morten Grimstad - mobil 932 17 374
Morten-hg@hotmail.com

Veselin Obradovic - mobil 410 17 610
veselinobradovic@yahoo.com


Teisen parks hjemmeside
Borettslagets hjemmeside ligger på nettet, se www.teisen.no

Nettsiden inneholder en mengde stoff og det er styreleder Irene Bruun som holder den oppdatert. Du skal finne det meste du trenger å vite der, meld gjerne i fra hvis det er informasjon du savner.


Tenk også på at du ikke skal bry deg med naboen, men om.

Ha en fin dag!

 

Med vennlig hilsen
styret i Teisen Park Borettslag AL
16. januar 2020
Spørsmål kan rettes til styret@teisen.no