Ved behov for kontakt med styret ber vi om at du sender e-post til følgende e-post-adresser:

• Etablering eller oppsigelse av parkering, samt spørsmål om faktura: postmottak.tveita@obos.no
• Generelle spørsmål om parkering: parkering@teisen.no 
• Spørsmål om utleielokalet: utleie@teisen.no 
Utleielokalet er kun åpent for utleie i helgene, fra uke 32, da etter gjeldende regler. Alle leiekostnader refunderes for annen tidliger utleie.
• Spørsmål til vaktmester: vaktmester@teisen.no  
• Andre spørsmål til styret: styret@teisen.no 


Spesielt om prosjekt som gjelder skifte av vinduer og verandadør:

De som har fått to dagers varsel på døren om planlagt arbeid i leiligheten må gi beskjed hvis arbeidet ønskes utsatt grunnet sykdom, karantene eller hjemmekontor. Du vil da få utført arbeidet på et senere tidspunkt, etter nærmere avtale. Send e-post til tt@palmgren.no eller ring telefonnummeret som er oppgitt på oppslag i alle oppganger.

Du leser om prosjektet her


Fra april 2020

Styret vurderer situasjonen fortløpende. Informasjon om alternativ dugnad (er avholdt) og elektronisk generalforsamling (ble avholdt i juni) kommer. Du vil få nærmere informasjon i din postkasse om hvordan dette skal gjennomføres.

I mellomtiden håper vi at alle forholder seg til de offentlige anbefalingene, holder seg friske og nyter den blomstrende våren her i Teisen Park.