Tenk på fellesskapet
Vi henstiller alle til  kun å leie én plass pr bil. Har du både garasje- og parkeringsplass; tenk på naboen og frigjør en plass til ham eller henne. Har du en garasjeplass du benytter som lager; tøm dette og bruk garasjen til bil-oppstilling. Du kan også si opp avtalen slik at en annen beboer kan overta den, da får du depositumet tilbake og sparer leiekostnadene.


Sikre deg en parkeringplass slik at våre besøkende kan stå i offentlig vei!

Ta kontakt via parkering@teisen.no og vi kommer tilbake til deg.

Du finner informasjon om ledige parkeringsplasser her