Vi møtes i vårt utleielokale «vaskeriet» i Prost Hallings vei 1.

I forbindelse med utredning av behov og utbygging av flere el-bilplasser ber vi alle beboere i borettslaget om å besvare en undersøkelse om el-bil, garasje og parkering.

Undersøkelsen kan besvares ved å følge linken:

https://response.questback.com/teisenparkborettslag/parkering2018 

Møtet ledes av ansvarlige for parkering i borettslaget;
Eline Birkeland og Anne Toven

Vel møtt!

 

Informasjonsskrivet finner du her