INFORMASJON LEGGES I DIN POSTKASSE OG HENGES PÅ INFORMASJONS-SKINNEN I OPPGANGEN

Som et ledd i Styrets HMS arbeid skal pulver­apparatene som ble utdelt for 5 år siden kontrolleres i 2019. Har du ikke dette setter du ut det du har i leiligheten. Kun et 6 kg apparat per bolig.

Du trenger ikke å være hjemme, men du huske å sette ut pulverslukkeren din på dørmatten før kl. 08.00. Apparatene kan tas inn igjen fra kl. 16.00. Apparatene vil da være utstyrt med kontroll og service-etikett som viser utført vedlikehold.


Arbeidet utføres på følgende adresser til følgende tider:

Mandag 25. november: Prost Hallings vei 2, 4, 6. Klosterheimveien 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26. Tvetenveien 15,17,19,21,23,25.

Tirsdag 26. november: Regnbueveien 1. Spektrumveien 1, 2, 3, 4, 5. Prost Hallings vei 3, 5, 8. Klosterheimveien 9, 11, 13.

Onsdag 27. november: Regnbueveien 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Prost Hallings vei 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Teisenveien 23, 25, 27, 20, 22, 24, 26.


Eventuelle spørsmål kan rettes til ketil.branting@firesafe.no i Firesafe AS.

Vi håper alle stiller opp rundt dette for at vi sammen kan sikre oss bedre mot brann.

Tusen takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen
Styret i Teisen park borettslag