Styret trenger dine synspunkter og innspill vedrørende bilhold og opparbeidelse av ladeplasser i borettslaget
07. februar 2020

Undersøkelsen ble sendt elektronisk til alle som har oppgitt sin e-postadresse hos OBOS. Vi ber alle dere som ikke har mottatt undersøkelsen om å gi sitt innspill - takk!

Rundskriv januar 2020 - godt nytt år!
16. januar 2020

Blant annet leser du mer om prosjekt nye vinduer- og balkongdører. Prosjektet er godt i gang og ferdigstilles juli 2020. Fra første uken i februar starter vi med piper.

OBOS overtar administrering og fakturering av utendørs parkeringsplasser
06. januar 2020

Parkeringsleie vil fremover faktureres per måned og skal betales sammen med felleskostnadene (husleie).

Det største vedlikeholdsprosjekt i Teisen Park på mange år er i gang! Pipearbeidene er nå i gang
02. januar 2020

Front Entreprenør er i gang med oppmåling av vinduer og balkongdører, arbeidet startet for fullt i uke 48 i 2019. Mer informasjon om arbeid i din oppgang finner du her.

Informasjon fra GET dersom du opplever utfordringer med TV eller bredbånd
14. desember 2019

Les informasjonen nedenfor. Du kontakter GET enklest på www.get.no. Der kan du chatte direkte med dem eller du ringer på telefon 22 54 54 54 og snakker med kundeservice.

Velkommen til julegrantenning søndag 1. desember klokken 17.30
20. november 2019

Teisen Park borettslag inviterer til julegrantenning søndag 1. desember klokken 17.30.

Viktig informasjon om kontroll av pulverapparat i din leilighet - husk å sette ut apparatet ditt
18. november 2019

Som et ledd i styrets HMS arbeid skal pulverapparatene som ble utdelt for 5 år siden kontrolleres i 2019. Kontrollen utføres 25.-27. november, les mer om dette her.

Innføring av beboerparkering i bydel Alna
06. oktober 2019

Beboerparkering innføres i kommunal vei fra mandag 21.10.19. De som leier parkeringsplass av borettslaget blir ikke berørt av dette, kun de som parkerer i offentlig gate

Planlagt oppstart av vindus- og balkongutskiftning er i uke 46, fra 11. november
24. september 2019

Vi har signert avtale med Front Entreprenør AS om diverse rehabiliteringsarbeider. Her kan du lese en foreløpig skisse til hvilke arbeider dette vil medføre.

Informasjon om installasjon av fiberkanal inn i din leilighet. Arbeidet utføres i perioden 26.8. til 16.9.2019
15. august 2019

I forbindelse med den nye avtalen med Get er det behov for en installasjon i din bolig. Her leser du skrivet du får fra BKT på din entredør og ser når de kommer til deg.

Get - informasjon til alle husstander
04. juli 2019

Get bygger et helt nytt fibernett for Teisen Park brl. Arbeidene utendørs er nå ferdig og i uke 35-38 vil entreprenør BKT AS foreta installasjoner inne i leilighetene.

God sommer rundskriv juni 2019
27. juni 2019

Styrekontoret er feriestengt i juli måned; 2., 9., 16., 23. og 30. juli. Vaktmester har kontortid hver onsdag mellom kl. 1000-1030 og kan nås på telefon 22 64 20 58.

Protokoll fra ordinær generalforsamling
27. mai 2019

Her finner du protokollen fra ordinær generalforsamling i Teisen Park borettslag som ble avholdt på Bryn skole den 22. mai 2019 kl. 18.00.

Gravearbeider på området i uke 22 til 27 (fra mandag 27. mai til fredag 5. juli)
24. mai 2019

I forbindelse med den nye avtalen som er inngått med GET, et selskap eid av Telia, skal det monteres et nytt fibernett i Teisen Park Borettslag sommer og høst i 2019.

Pipene skal feies fra loftet, fra øvre del av pipene fra feieluken på loftet og opp over tak
26. april 2019

Fra uke 18, mandag 29. april til og med uke 20 fredag 16. mai. Har du et ildsted i din leilighet er det viktig at du sørger for at alle spjeld og luker er lukket.

Rundskriv april og god påske!
10. april 2019

Velkommen til dugnad 6. og 7. mai, informasjon om generalforsamling 21. mai, økning i fellesutgiftene og støtte til VVS-bereder

Husk å svare på undersøkelsen TV- og Internett 2019 - hvilken tv-pakke ønsker du?
02. mars 2019

Torsdag 21. februar sendte vi e-post til alle andelseiere som har oppgitt dette hos OBOS. Dersom du ikke har fått e-post fra styret takker vi for at du klikker deg inn nå

I dag har vi fått på plass en ny vaskemaskin i vaskeriet
21. februar 2019

Vaskemaskinen er av typen Electrolux; normalsentrifugerende med kapasitet på 28 kg. Vaskepris er kr 40 pr vask slik den gamle også hadde

Rundskriv januar 2019
03. februar 2019

Vedlagte rundskriv vil alle andels- og medeiere motta i sin postkasse. Sett av noen minutter til å lese det og meld tilbake til OBOS dersom de har feil informasjon.

Informasjon fra OBOS
01. februar 2019

OBOS minner om at det i mars trekkes kr 200 for medlemskontingenten til medeier via giroen for felleskostnader.